Rekisteriselosteet

Yes or Nope.club -verkkopalvelun -henkilörekisterien henkilötietolain (Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 7.2.2012) mukainen rekisteriseloste
Rekisterin nimi

YesorNope.club –verkkopalvelun henkilörekisteri
Rekisterinpitäjä
Yes or Nope –sivuston haltijat
Sirpa Talka
050-5214049
Lähetä sähköpostia

Yes or Nope.club -henkilörekisteriä hoitava henkilö
Sirpa Talka
050-5214049
Lähetä sähköpostia

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Yes or Nope –palvelun toimintojen ja palvelujen ylläpitäminen; tuotearviointimedian ja kuluttajien tuotearvioiden tuottaminen tuotteita toimittaville yrityksille, palkitseva markkinointi, Yes or Nope.club -palvelun suunnittelu ja kehittäminen; markkinatutkimuksen suorittaminen; Yes or Nope –kuluttajapaneelin kuluttajille kohdennettavat tuotenäytemahdollisuudet, Yes or Nope –palvelun markkinointiviestintä ja yhteydenpito tuotearvioijiin tuotearviointeihin sekä palvelussa toimimisesta aiheutuneiden ostohinnan hyvitysten, arpavoittojen ja bonusten maksuihin liittyvissä asioissa.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
YesorNope.club -henkilörekisteri sisältää henkilötietoja YesorNope.club -verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

Kuvaus tallennetuista, rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Henkilörekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
– Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, profiilikuva (lähde sosiaalisen median tunnistautuminen)
– ikähaarukka, sukupuoli, taloustyyppi
– Puhelinnumero (vapaaehtoinen)
– Pankkitilinumero
– Käyttäjätunnus, salasana, IP-osoite
– Liittymistilanteessa käyttäjän luvalla tallennettu kolmannen osapuolen online kyselytutkimuspaneelin ID, jolla voidaan tehdä lisäkyselyitä henkilölle

– Palvelun käyttökertojen lukumäärä
– Tuotearviointien antamisen lukumäärä ja maksettujen palkkioiden yhteisarvo
– Yes or Nope -sisällön tuottaminen ja sen jakaminen sosiaalisessa mediassa, palvelun suositteleminen, ruokaohjeen yms. lähettäminen
– Yes or Nope -markkinointiarpajaisiin osallistumisten tai pelien pelaamisen lukumäärä
– Suoramarkkinointiluvat

Säännönmukaiset tietolähteet
Yes or Nope.club -rekisteri sisältää sosiaalisen median tunnistautumisen kautta saatavia tietoja sekä käyttäjän palveluumme itse itsestään antamia tietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Yes or Nope -yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Yes or Nope –palvelun toimeksiannosta ja lukuun Yes or Nope-verkkopalveluun liittyen. Mikäli henkilö antaa erillisen suostumuksensa toimia laajemmin kuluttajapaneelissa, voidaan hänen tietonsa liittää Yes or Nope -kuluttajapaneelin käyttöön ja henkilö voi tällöin halutessaan osallistua kansainvälisiin, myös muiden kuin Yes or Nope Oy:n tekemiin kuluttajatutkimuksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Yes or Nope -yrityksen lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy.


 

YesorNope.club- verkkopalvelun henkilörekisterin suoramarkkinointirekisteriseloste
Rekisterin nimi YesorNope.club –verkkopalvelun henkilörekisteri (kuluttajatuotteisiin liittyvä viestintä kuluttajille ja sidosryhmille)

Rekisterinpitäjä
Yes or Nope Oy
Sirpa Talka
050-5214049
Lähetä sähköpostia

Yes or Nope.club-henkilörekisteriä hoitava henkilö
Sirpa Talka
050-5214049
Lähetä sähköpostia

Suoramarkkinointirekisterin tarkoituksena on käsitellä rekisterissä olevia tietoja Yes or Nope -palvelun ja huolellisesti valittujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitoimenpiteitä, kohdennetun palvelun ja markkinointitoimenpiteiden sekä markkinatutkimuksen tarjoamista ja toteuttamista varten.

Tietolähteet
Henkilö itse antaa tiedot osallistumalla Yes or Nope –palveluun tekemällä tuotearviointeja tai rekisteröitymällä palveluun.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä
Suoramarkkinointirekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi, osoite, postinumero ja –toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä pankkitilin numero.

Tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ilman henkilön suostumusta kolmansille osapuolille eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Yes or Nope Oy:n lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeuden käyttäminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä henkilörekisteriä hoitavaan henkilöön (ks. yhteystiedot yllä).